ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр/

2001 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

 

Улаанбаатар хот

Дугаар 248

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

(Хавсралтад ЗГ-ын 2011-04-13-ны 113, ЗГ-ын

2012-11-3-ны 117-р тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт  орсон)

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Хөтөлбөр батлах тухай” Засгийн газрын 1998 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрийн 122 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

Байгаль орчны сайд У.БАРСБОЛД