Хүлэмж барих гэж буй бол анхаараарай.

Хүлэмж барих гэж буй бол анхаараарай.

Ургацын ажлыг эрчимжүүлэх нэг хэлбэр бол хөрсийг зориулалтын бүтээлгээр хучих, төрөл бүрийн хэлбэр хийцийн хүлэмж, дарлага байгуулах явдал юм. Энэ нь хөрсийг битүүлж ургамалд тохиромжтой бичил уур амьсгалыг бүрдүүлж өгдөгтэй холбоотой.

Дэлгэрэнгүй
Бичил орчин, сургууль, цэцэрлэг, гудамж, зам талбайг хэрхэн цэцэрлэгжүүлэх вэ?

Бичил орчин, сургууль, цэцэрлэг, гудамж, зам талбайг хэрхэн цэцэрлэгжүүлэх вэ?

Аливаа ажлыг судалгаа шинжилгээ, түүнээс гарах дүгнэлтэд суурилан гүйцэтгэхэд илүү алсын хараатай, өгөөжтэй болж чаддаг. Тийм ч учраас байгаль экологийн төрлийн судалгаа явуулдаг судлаач, эрдэмтэн болоод жирийн уншигч хоёрын хооронд гүүр нь болох үүднээс “Мэргэжилтний судалгаа” буланг бэлтгэн хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Экологийн боловсролтой ирээдүй

Экологийн боловсролтой ирээдүй

Ерөнхий боловсролын хэд хэдэн сургуулиуд нэгдэж сургуулиас гарч буй хуванцар хог хаягдлаа ялган тушааж мөнгөөр нь “Сүхбаатарын талбай” орчмыг цэвэрлэдэг үйлчлэгч нарын хүүхдүүдэд бэлэг авч өгсөн тухай сонсоод сурагч хүүхдүүдээр бахархах сэтгэл төрж байлаа.

Дэлгэрэнгүй