card

Эрхэм зорилго

                                                                                      

 

Нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, олон нийтийн анхаарлыг экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангахад чиглүүлж, ногоон хөгжлийн замаар хөтлөхөд оршино.